Dokument graf

Graf je grafické zobrazení tabulkových dat, které přináší rozšířenou vizuální reprezentaci atributů asociovaných s geografickými prvky. Graf používá data z tabulky ve Vašem projektu a definuje jak budou zobrazeny. Graf je dynamický takže odráží aktuální stav dat v tabulce. Stejná tabulková data mohou být zobrazena několika grafy. Pro rozdílné účely mohou být nad stejnými daty vytvořeny různé grafy. Graf můžete použít pro efektivní zobrazení a porovnání Vašich geografických a tabulkových dat.

Sloupcový graf
Pruhový graf
Výsečový graf
Spojnicový graf
XY bodový graf
Skládaný graf
Export a tisk grafu, atd…


Dokument graf