Dokument Kompozycja

Kompozycja jest używana do przygotowywania wydruków. Definiuje ona które dane będą używane w tym celu i jak będą prezentowane. W układzie kompozycyjnym używane są standardowe kształty graficzne i operacje. Kształty graficzne są rysowane za pomocą odpowiednich narzędzi obejmujących rysowanie punktów, linii, obszarów, prostokątów, elips. Kompozycja zawiera także obiekty specyficzne dla środowiska Krystyny-GIS, takie jak wykresy, tabele, i obiekty pomocnicze jak na przykład legenda i podziałka mapy. Możliwe jest drukowanie kompozycji lub ich eksport w jednym z wielu formatów, co umożliwia ich wykorzystanie w innych aplikacjach.

Przesuwanie i powiększanie kompozycji
Docišganie do siatki, linii pomocniczych i obiektów
Wyrównywanie obiektów względem siebie
Zmiana kolejności obiektów
Grupowanie obiektów
Eksportowanie i drukowanie układów kompozycyjnych i tak dalej…


Dokument Kompozycja