Otevírání shapefile z průzkumníka Windows

Dokumenty většiny aplikací Microsoft Windows mohou být otvírány pouhým dvojklikem na název souboru v průzkumníku Windows. Instalační program Kristýny-GIS přidruží soubory projektu (*.cri) programu Kristýna-GIS takže tyto soubory můžete otvírat dvojklikem v průzkumníku Windows. Někdy ale může být užitečné otevírat stejným způsobem v Kristýně-GIS i shapefile.

Níže v tomto článku jsou k dispozici ke stažení čtyři soubory *.reg. Prosím vyberte si příslušný soubor v závislosti na verzi Kristýny-GIS a Microsoft Windows, které používáte. Nahrajte obsah vybraného souboru do registrů Windows.

Nyní máte soubory shapefile přidruženy ke Kristýně-GIS. Dvojklik na název shapefile v průzkumníku Windows spustí Kristýnu-GIS a shapefile je nahráno do nového zobrazení. Pokud je Kristýna-GIS již spuštěna, shapefile je přidán do aktivního zobrazení. Pokud aktivní dokument není zobrazení, pak je vytvořeno nové zobrazení a shapefile je otevřen v tomto zobrazení.

Důležité poznámky
Musíte mít nainstalovánu Kristýnu-GIS Prohlížečku 1.45, sestevení 1.121212 nebo Kristýnu-GIS 4.01, sestavení 4.121212 nebo vyšší.
Soubory registru připravené níže jsou vytvořeny se standardní instalační cestou, takže pokud jste změnili instalační složku během instalace Kristýny-GIS musíte upravit soubor registru.
Použijte správnou jazykovou verzi Kristýny-GIS a registračního souboru.
K zajištění správné funkčnosti je přísně doporučeno zakázat dialogové okno Tip na dnešní den.

ZIP archivy registračních souborů (*.reg) pro přidružení shapefile programu Kristýna-GIS
Kristýna-GIS Prohlížečka 1.5 (CZ), Windows 32bit
Kristýna-GIS Prohlížečka 1.5 (CZ), Windows 64bit
Kristýna-GIS 5.x (CZ), Windows 32bit
Kristýna-GIS 5.x (CZ), Windows 64bit
Kristýna-GIS Prohlížečka 1.45 (CZ), Windows 32bit
Kristýna-GIS Prohlížečka 1.45 (CZ), Windows 64bit
Kristýna-GIS 4.x (CZ), Windows 32bit
Kristýna-GIS 4.x (CZ), Windows 64bit