Registrační formulář

Jméno
Příjmení
Firma (při použití v organizaci)
Adresa
Město/obec
PSČ
Země
Email *
Telefon
Fax
Počet používaných licencí Kristýny
Oblast použití
Datum registrace
Chci být informován o nových verzích Kristýny-GIS
   
 

Tyto informace budou použity pouze pro naše statistické účely a komunikaci s Vámi.
Dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který nabyl účinnosti dne 7.9.2004 a podle § 7 tohoto zákona je možné šířit obchodní sdělení elektronicky pouze za předpokladu, že druhá strana dala předem prokazatelný souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu. Dovolujeme si Vás požádat o Váš souhlas se zasíláním informací o nových verzích, skriptech a opravách programu Kristýna-GIS. Pokud nám svůj souhlas poskytnete, budeme předpokládat, že jste jej poskytl(a) na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Váš souhlas se zasíláním informací můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu unsubscribe@christine-gis.com. Velmi Vám děkujeme za spolupráci.