Novinky

Chcete znát co je nového ve světe Kristýny?
Zde můžete najít nejnovější informace o nových funkcích a vlastnostech Kristýny-GIS, o nových příkladech uživatelských aplikací a skriptech nebo odkazy na nové praktické informace použití Kristýny. A také zde můžete nalézt základní informace o vlastnostech budoucích verzí.

Kristýna-GIS verze 5.1
Stáhněte si novou verzi programu Kristýna-GIS. Uvolněno 4. února 2022.

Kristýna-GIS Prohlížečka verze 1.5
Stáhněte si zdarma program Kristýna-GIS Prohlížečka 1.5. Uvolněno 27. prosince 2019.

Vyznačení směru polyline
Skript vyznačí směr linií a jejich částí. Uvolněno 30. června 2021.

Konverze geoprvků na grafiku
Skript převede geoprvky shapefile na grafické poznámky. Uvolněno 2. prosince 2020.

Generalizace čárového shapefile
Skript generalizuje čárové shapefile. Uvolněno 18. listopadu 2018.

Převod adresních míst RÚIAN
Skript pro převod adresních míst RÚIAN z formátu CSV do shapefile. Uvolněno 20. září 2013.

Otevírání shapefile z průzkumníka Windows
Článek popisuje jak asociovat shapefile s Kristýnou-GIS. Zveřejněno 17. prosince 2012.

Projekt s WMS službami
Projekt načítá zajímavé volně dostupné WMS služby pro území ČR. Zveřejněno 4. ledna 2013.

Skript pro posun shapefile
Tento skript posune všechny prvky v shapefile o zadanou vzdálenost. Zveřejněno 22. února 2011.

Nahlížení do KN
Rozšíření Kristýny-GIS nebo skript pro nahlížení do katastru nemovitostí ČR. Skript je funkční i v prohlížečce. Aktualizováno 5. listopadu 2018.

První rande s Kristýnou aneb jak na to
Příloha k diplomové práci Barbory Hladišové „Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu“, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. Dokument obsahuje popis nejzákladnějších funkcí programu Kristýna-GIS Prohlížečka. Zveřejněno 28. dubna 2009.

Synchronizace mapového výřezu
Rozšíření Kristýny-GIS pro změnu mapového rozsahu aktivního zobrazení podle mapového rozsahu jiného zobrazení. Aktualizováno 5. listopadu 2018.

Posun na souřadnice
Rozšíření Kristýny-GIS pro posun středu zobrazení na zvolené souřadnice. Aktualizováno 5. listopadu 2018.

Skript pro vytváření pyramid
Tento skript vytvoří pyramidy u všech vhodných rastrových témat, které jsou načteny ve zvoleném zobrazení. Zveřejněno 18. června 2006.

Skript pro slučování shapefile
Tento skript sloučí všechny aktivní shapefile stejného geometrického typu do jednoho výsledného shapefile. Hodnoty společných atributových polí budou zachovány. Zveřejněno 18. června 2006.

Distribuce Vašich map na CD
Tento článek obsahuje popis jak můžete distribuovat Vaše mapy na CD s použitím programu Kristýna-GIS Prohlížečka. Zveřejněno 6. srpna 2005.

Použití dialogu Vypočítat hodnotu pole
Tento článek obsahuje užitečné informace o výpočtu hodnot pole včetně několika základních příkladů. Zveřejněno 1. srpna 2005.

Kristýna-GIS verze 6.0
Další verze Kristýny-GIS bude uvolněna na jaře 2025 a bude mít mnoho nových vlastností. Zde je výčet těch nejdůležitějších:
Nový editační nástroj pro kreslení obdélníku
Během editace shapefile budete moci svou práci zálohovat
Nástroj na měření úhlů
Podpora formátu geoJSON
Podpora geodatabáze PostGIS
Podpora zápisu geometrie pomocí WKT (Well-know text) a WKB (Well-know binary)
Podpora nástroje pro offline úpravy OpenStreetMap
Budete moci otáčet a vyhlazovat geoprvky
Předdefinovaná měřítka pro zvětšování a zmenšování mapy
Nový typ legendy – hustota teček
Budete moci změnit šířku a počet desetinných míst u atributového pole