Některé odpovědi na často pokládané otázky

Otázka: Jaké platformy jsou podporovány?
Odpověď: Jsou podporovány následující platformy: Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 a vyšší. Použití Windows 95, 98 a ME je sice u verze 1.5 možné, ale z důvodu mnoha chyb a omezení není doporučeno. Pokud používáte Windows XP, důrazně doporučujeme instalovat Service Pack 1a nebo vyšší.
Otázka: Jaké typy prostorových dat mohu zobrazit v Kristýně-GIS ver. 1.5?
Odpověď: Kristýna může zobrazit vektorová i rastrová data. Podporovaný vektorový formát je: ESRI shapefile -.shp. Podporované formáty rastrových dat: Tag Image File Format -.tif,tiff; Joint Photographic Experts Group -.jpg,jpeg; Windows Bitmap -.bmp. Také můžete organizovat tato vektorová a rastrová data v katalogu prostorových datových zdrojů -.dbf.
Otázka: Je Kristýna vyvinuta s použitím ESRI® MapObjects™?
Odpověď: Ne, Kristýna-GIS je původní software. Nepoužíváme ESRI® MapObjects™ ani podobný produkt.
Otázka: Mohu tisknout lepší mapové výstupy?
Odpověď: Od verze 3 můžete tisknou mapové kompozice z nového dokumentu – Výkres. V tomto dokumentu můžete kombinovat mapy, tabulky, kartografické symboly jako grafické měřítko a severku, obrázky a základní grafické prvky.
Otázka: Co je uloženo v souboru .cri?
Odpověď: V souboru projektu Kristýny (.cri) jsou uloženy odkazy na data použitá ve vašich mapách a tabulkách a také informace vztahující se k zobrazování těchto dat a samozřejmě i zdrojové kódy vašich skriptů.
Otázka: Mohu si přispůsobit GUI?
Odpověď: Ne, Kristýna nemá prostředky pro uživatelské úpravy GUI.
Otázka: Proč se při načítání uloženého projektu se zobrazí chybové hlášení „Nemohu otevřít shapefile.“?
Odpověď: Nejčastější příčina této chyby je neplatná cesta k datům zapsaná v souboru projektu. Velmi často se stává, že data byla po vytvoření projektu přesunuta. Můžete otevřít soubor projektu a použít jakýkoliv standardní textový editor a změnit cestu k datům tak aby byla platná. Pokud tento zásah nepomůže jsou poškozena data.
Otázka: Proč je okno měřítka šedé a neaktivní?
Odpověď: Měřítko můžete zobrazit až po nastavení mapových jednotek Vašich dat. Mapové jednotky nastavíte příkazem „Vlastnosti“ z nabídky Zobrazení a výběrem patřičných jednotek.
Otázka: Budu informován o aktualizacích Kristýny?
Odpověď: Pokud jste registrovaným uživatelem Kristýny budete informován o každé aktualizaci a nové verzi, nových příkladech a známých chybách.
Otázka: Jak mohu zobrazit své vlastní tipy?
Odpověď: Zálohujte soubor christine.tip v instalačním adresáři a pak v tomto adresáři vytvořte nový textový soubor christine.tip. Každý řádek v tomto souboru musí být jeden tip. Maximální délka jednoho tipu je 320 znaků. Poté vynulujte hodnotu klíče HKEY_CURRENT_USER/Software/Christine-GIS/1.5/Tip/FilePos v registrech Windows.
Otázka: Bude Kristýna k dispozici jako open source?
Odpověď: Ne, Kristýna nebude open source software.