Skripty

Název:Záměna textu ve skriptech
Popis:Zaměna všech výskytů textu ve všech skriptech aktuálního projektu
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:6. dubna 2003Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 1 kB)

Název:Výpočet délek, obvodů a ploch prvků
Popis:Výpočet obvodů a ploch polygonového a délek liniového shapefile
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:20. dubna 2003Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 2 kB)

Název:Export bodového shapefile do DBASE
Popis:Uloží souřadnice, M hodnoty a atributy bodů do tabulky
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:20. dubna 2003Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 2 kB)

Název:Vytvoření grafu z tabulky
Popis:Pomocí dynamické výměny dat (DDE) vytvoří graf v Microsoft Excelu
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:11. května 2003Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 3 kB)

Název:Práce se souborovým systémem
Popis:Skript demonstruje jak mužete používat funkce v DLL knihovnách
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:6. července 2003Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 2 kB)

Název:Nastavení ikony aplikace
Popis:Nastavení ikony hlavního okna + bonus: 22 ikon (znaků českých měst)
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:6. července 2003Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 13 kB)

Název:Vytvoření katalogu prostorových dat
Popis:Vytvoří katalog prostorových dat ze všech témat zvoleného zobrazení
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:23. listopadu 2003Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 2 kB)

Název:Prostorový výběr geoprvků tématu
Popis:Vybere geoprvky tématu jiným tématem (pouze body a polygony)
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:26. listopadu 2003Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 2 kB)

Název:Intervalová legenda se stupňovaným symbolem
Popis:Vytvoří legendu se stupňovaným symbolem (pouze body a linie)
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:6. prosince 2003Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 3 kB)

Název:Souhrn tabulky
Popis:Vytvoří souhrnnou tabulku podle hodnot v poli zdrojové tabulky
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:7. prosince 2003Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 3 kB)

Název:Synchronizace dat mezi DBMS a shapefile
Popis:Skript vloží data z DBMS do shapefile. Mužete jej použít pro aktualizaci atributů ve shapefile při každém otevření projektu.
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:12. ledna 2005Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 2 kB)

Název:Zmenšení počtu jedinečných symbolů
Popis:Skritpt sníží počet symbolů použitých v legendě jedinečných symbolů.
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:2. dubna 2005Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 2 kB)

Název:Zapsání indexu nebo čísla záznamu do tabulky
Popis:Skript zapíše index nebo pořadové číslo každého záznamu do nově vytvořeného číselného pole.
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:30. července 2005Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 1 kB)

Název:Vytváření pyramid
Popis:Skript vytvoří pyramidy všem vhodným tématům načteným v zobrazení.
Autor:Zdeněk MachekTyp:Skript
Zveřejněno:18. června 2006Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 1 kB)

Název:Slučování shapefile
Popis:Skript sloučí všechny aktivní shapefile v zobrazení do jednoho.
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:18. června 2006Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 3 kB)

Název:Nahlížení do KN
Popis:Skript zobrazí v internetovém prohlížeči informaci o pozemku z katastru nemovitostí ČR.
Autor:Ladislav MatoušTyp:Skript
Zveřejněno:1. října 2009Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 2 kB)

Název:Posun shapefile
Popis:Skript posune shapefile.
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:22. února 2011Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 2 kB)

Název:Převod adresních míst RÚIAN
Popis:Skript převede adresní místa RÚIAN z formátu CSV do shapefile.
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:20. září 2013Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 4 kB)

Název:Generalizace čárového shapefile
Popis:Skript generalizuje čárové shapefile.
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:18. listopadu 2018Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 2 kB)

Název:Převod geoprvků na grafiku
Popis:Skript převede geoprvky shapefile na grafické poznámky.
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:2. prosince 2020Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 3 kB)

Název:Vyznačení směru polyline
Popis:Skript vyznačí směr linií a jejich částí.
Autor:vývojový tým Kristýny-GISTyp:Skript
Zveřejněno:30. června 2021Jazyk:Česky
Stáhnout příklad – (velikost pro stažení 3 kB)