Co je Kristýna-GIS

Kristýna-GIS je užitečný, snadno použitelný nástroj, který přináší geografické informace na Váš stůl. Kristýna-GIS Vám umožní zobrazovat, zkoumat, dotazovat a analyzovat data prostorově. Klíčovou vlastností Kristýny-GIS je snadnost načtení tabelárních dat, jako dBASE® soubory a data z databázových serverů. Použitím Kristýny-GIS můžete zobrazovat, dotazovat se, sumarizovat a organizovat tato data geograficky.

Nyní víte, že Kristýna je vlastně aplikací geografického informačního systému. A co je GIS? GIS je blízká budoucnost informačních systémů, protože prakticky každá informace má prostorové umístění. Kristýna nepracuje s mapou jako obrázkem – místo toho pracuje s mapou jako databází. Databázové pojetí je pro GIS typické a představuje hlavní rozdíl mezi GIS a kreslícími nebo mapovacími systémy, které mohou pouze produkovat dobrý grafický výstup. Kristýna je zobrazovací a dotazovací nástroj, který může provádět mnoho úloh jenž vyžadují prostorové analýzy geografických databází.


Analyzujte svá tabulková data prostorově

Našim cílem je vytvořit úplný, snadno použitelný, stabilní, rychlý a laciný desktop GIS software s minimálními nároky na hardware. Nyní jsou k dispozici dvě varianty Kristýny-GIS:
Kristýna-GIS prohlížečka 1.5 – freeware, viz licence pro uživání programu Kristýna-GIS prohlížečka.
Kristýna-GIS 5.1 – levné shareware, viz licence pro uživání programu Kristýna-GIS.
Kristýna-GIS je navržena s intuitivním uživatelským rozhraním a obsahuje vlastní skriptovací rozhraní pro automatizaci dlouhých úloh. Kristýna-GIS obsahuje pět typů dokumentů: zobrazení, tabulky, grafy, výkresy a skritpy. Dokument zobrazení umožňuje vykreslování geografických dat, dotazy, editaci a analýzy. Dokument tabulka dovoluje dotazovat, analyzovat a editovat tabulky. Dokument graf umožňuje grafické zobrazení tabulkových dat. Dokument výkres je používán na přípravu výstupní tiskové kompozice. Použitím skriptových dokumentů můžete automatizovat opakované výpočty nebo vytvářet jednoduché aplikace.