Změna absolutních cest v katalogu prostorových dat na relativní

Pro změnu absolutních cest v katalogu prostorových datových zdrojů načtěte tento katalog jako tabulku, klikněte na pole IMAGE a zvolte příkaz Vypočítat. Poté stačí vložit do dialogu pro výpočet hodnoty pole text, který je uveden níže a stisknout tlačítko Vypočítat.

StringList sl;
[IMAGE].SeparateToList("\\", sl);
Number nCount;
sl.Count(nCount);
nCount = nCount - 1;
sl.Get(nCount, [IMAGE]);