Kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Jakie platformy systemowe są obsługiwane?
Odpowiedź: Obsługiwane są następujące platformy systemowe: Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista i Microsoft Windows 7 – 10. Używanie Windows 95, 98 i ME jest możliwe, ale nie jest zalecane ze względu na liczne błędy i ograniczenia tych wersji.
W przypadku używania Windows XP, zaleca się zainstalować Service Pack 1a lub wyższy.
Pytanie: Jakie rodzaje danych są obsługiwane w Krystyna-GIS wersja 1.5 ?
Odpowiedź: Krystyna potrafi wyświetlać zarówno dane wektorowe jaki rastrowe. Obsługiwane formaty wektorowe: ESRI shapefile -.shp. Obsługiwane formaty rastrowe: Tag Image File Format -.tif,tiff; Joint Photographic Experts Group -.jpg,jpeg; Windows Bitmap -.bmp. Można także zgrupować te dane wektorowe i rastrowe do postaci katalogu danych przestrzennych (ang. spatial data source catalog) -.dbf.
Pytanie: Czy Krystyna została stworzona z wykorzystaniem ESRI® MapObjects™?
Odpowiedź: Nie, Krystyna-GIS to oryginalne oprogramowanie. Nie używamy ESRI® MapObjects™ ani innego podobnego produktu.
Pytanie: Czy można drukować lepiej wyglądające mapy?
Odpowiedź: Od wersji 3.0 Krystyny jest do dyspozycji nowy rodzaj dokumentu: Prezentacja. Za jego pomocą jest można komponować wydruk złożony z map, tabel, symboli kartograficznych takich jak podziałka skali, strzałka północy, obrazów i podstawowych symboli graficznych.
Pytanie: Co jest zapisywane w pliku .cri?
Odpowiedź: Plik projektu Krystyny (.cri) zawiera odnośniki do danych zawartych na mapach, jak również informacje związane z formą prezentacji tych danych i oczywiście kod źródłowy skryptów.
Pytanie: Czy można dostosować GUI Krystyny do własnych potrzeb?
Odpowiedź: Nie. Krystyna nie zawiera mechanizmów pozwalających na modyfikację interfejsu przez użytkownika.
Pytanie: Dlaczego pokazuje mi się błąd "Nie można otworzyć pliku Shapefile" kiedy próbuję otworzyć zapisany wcześniej projekt?
Odpowiedź: Najczęstszą przyczyną tego błędu jest to że w pliku projektu istnieje odwołanie do danych które nie istnieją (bo zostały usunięte lub przeniesione gdzie indziej). Można użyć standardowego edytora tekstowego aby zmienić ścieżkę dostępu do tych danych. Jeśli błąd nadal występuje oznacza to uszkodzone dane. 
Pytanie: Dlaczego okno skali mapy jest wyszarzone i nieaktywne?
Odpowiedź: Aby wyświetlać bieżącą skalę należy najpierw określić w jakich jednostkach są dane. Dokonuje się tego przez wybór menu "Właściwości" dostępnego w menu "Mapa" i określenie właściwych jednostek miary.
Pytanie: Czy będę powiadamiany o aktualizacjach Krystyny?
Odpowiedź: Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Krystyny będziesz powiadamiany o wszystkich aktualizacjach, nowych wersjach, nowych przykładach i odkrytych błędach.
Pytanie: Jak mogę spowodować wyświetlanie moich własnych porad dnia?
Odpowiedź: Zarchiwizuj plik christine.tip w katalogu aplikacji i stwórz nowy plik tekstowy o nazwie christine.tip w tym samym katalogu. Każda linia w tym pliku to oddzielna porada. Maksymalna długość pojedynczej porady to 320 znaków. Następnie zaktualizuj wartość klucza HKEY_CURRENT_USER/Software/Christine-GIS/1.5/Tip/FilePos w rejestrze Windows.
Pytanie: Czy Krystyna będzie dostępna jako OpenSource?
Odpowiedź: Nie, Krystyna nie będzie oprogramowaniem OpenSource.