Niektoré odpovede na často kladené otázky

Otázka: Aké platformy sú podporované?
Odpoveď: Sú podporované nasledujúce platformy: Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista a Microsoft Windows 7 – 10. Použitie Windows 95, 98 a ME nie je z dôvodu mnohých chýb a obmedzení doporučené. Pokiaľ používate Windows XP, dôrazne odporúčame inštalovať Service Pack 1a alebo vyšší.
Otázka: Aké typy priestorových dát môžem zobraziť v Kristíne-GIS ver. 1.5?
Odpoveď: Kristína môže zobraziť vektorové i rastrové dáta. Podporovaný vektorový formát je: ESRI shapefile -.shp. Podporované formáty rastrových dát: Tag Image File Format -.tif,tiff; Joint Photographic Experts Group -.jpg,jpeg; Windows Bitmap -.bmp. Tiež môžete organizovať tieto vektorová a rastrová dáta v katalógu priestorových dátových zdrojov -.dbf.
Otázka: Je Kristína vyvinutá s použitím ESRI® MapObjects™?
Odpoveď: Nie, Kristína-GIS je pôvodný software. Nepoužívame ESRI® MapObjects™ ani podobný produkt.
Otázka: Môžem tlačiť lepšie mapové výstupy?
Odpoveď: Od verzii 3.0 môžete tlačiť mapové kompozície z nového dokumentu – Výkres. V tomto dokumente môžete kombinovať mapy, tabuľky, kartografické symboly ako grafickú mierku a severku, obrázky a základné grafické prvky.
Otázka: Čo je uložené v súbore .cri?
Odpoveď: V súboru projektu Kristíny (.cri) sú uložené odkazy na dáta použité vo vašich mapách a tabuľkách a tiež informácie vzťahujúce sa k zobrazovaniu týchto dát a samozrejme i zdrojové kódy vašich skriptov.
Otázka: Môžem si prispôsobiť GUI?
Odpoveď: Nie, Kristína nemá prostriedky pre užívateľské úpravy GUI.
Otázka: Prečo sa pri načítaní uloženého projektu zobrazí chybové hlásenie “Nemôžem otvoriť shapefile.”?
Odpoveď: Najčastejšia príčina tejto chyby je neplatná cesta k dátam zapísaná v súbore projektu. Veľmi často sa stáva, že dáta boli po vytvorení projektu presunuté. Môžete otvoriť súbor projektu a použiť akýkoľvek štandardný textový editor a zmeniť cestu k dátam tak aby bola platná. Pokiaľ tento zásah nepomôže sú poškodené dáta.
Otázka: Prečo je okno mierky šedé a neaktívne?
Odpoveď: Mierku môžete zobraziť až po nastavení mapových jednotiek Vašich dát. Mapové jednotky nastavíte príkazom “Vlastnosti” z ponuky Zobrazenie a výberom patričných jednotiek.
Otázka: Budem informovaný o aktualizáciách Kristíny?
Odpoveď: Pokiaľ ste registrovaným užívateľom Kristíny budete informovaný o každej aktualizácii a novej verzii, nových príkladoch a známych chybách.
Otázka: Ako môžem zobraziť svoje vlastné tipy?
Odpoveď: Zálohujte súbor christine.tip v inštalačnom adresári a potom v tomto adresári vytvorte nový textový súbor christine.tip. Každý riadok v tomto súbore musí byť jeden tip. Maximálna dĺžka jedného tipu je 320 znakov. Potom vynulujte hodnotu kľúča HKEY_CURRENT_USER/Software/Christine-GIS/1.5/Tip/FilePos v registroch Windows.
Otázka: Bude Kristína k dispozícii ako open source?
Odpoveď: Nie, Kristína nebude open source software.