Dokument skript

Skript je komponenta Kristýny-GIS obsahující programový kód. Skriptovací jazyk Kristýny-GIS je objektově orientován a nerozlišuje malá a velká písmena. Skripty jsou v Kristýně-GIS plně integrovány. Můžete použít skriptovacího jazyka na uživatelskou úpravu způsobu práce s Kristýnou-GIS nebo můžete pomocí skriptu provádět specifické úlohy, které potřebujete udělat. Skripty tedy představují způsob automatizace Vaší práce. Pomocí skriptů můžete vytvořit vlastní jednoduchou aplikaci v prostředí Kristýny-GIS.

Automatizace vaší práce
Vytváření jednoduchých aplikací
Rozšíření funkčnosti Kristýny-GIS
Volání funkcí z dynamicky linkovaných knihoven
Nalezení a nahrazení programového kódu
Ladění skriptu
Tisk a ukložení programového kódu, atd…


Dokument script