Dokument skript

Skript je zložka Kristíny-GIS obsahujúca programový kód. Skriptovací jazyk Kristíny-GIS je objektovo orientovaný a nerozlišuje malé a veľké písmená. Skripty sú v Kristíne-GIS plne integrované. Môžete použiť skriptovací jazyk na užívateľskú úpravu spôsobu práce s Kristínou-GIS alebo môžete pomocou skriptu vykonávať špecifické úlohy, ktoré potrebujete urobiť. Skripty teda predstavujú spôsob automatizácie Vašej práce. Pomocou skriptov môžete vytvoriť vlastnú jednoduchú aplikáciu v prostredí Kristíny-GIS.

Automatizácia vašej práce
Tvorba jednoduchých aplikácií
Rozšírenie funkčnosti Kristíny-GIS
Volanie funkcií z dynamicky linkovaných knižníc
Nájdenie a nahradenie programového kódu
Ladenie skriptu
Tlač a uloženie programového kódu, atď…


Dokument skript