Skripty

Názov: Zámena textu v skriptoch
Popis: Zámena všetkých výskytov textu vo všetkých skriptoch aktuálneho projektu
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 6. apríla 2003 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 1 kB)

Názov: Výpočet dĺžok, obvodov a výmer prvkov
Popis: Výpočet obvodov a plôch polygonového a dĺžok líniového shapefile
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 20. apríla 2003 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 2 kB)

Názov: Export bodového shapefile do DBASE
Popis: Uloží súradnice, M hodnoty a atribúty bodov do tabuľky
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 20. apríla 2003 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 2 kB)

Názov: Vytvorenie grafu z tabuľky
Popis: Pomocou dynamickej výmeny dát (DDE) vytvori graf v Microsoft Excelu
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 11. mája 2003 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 3 kB)

Názov: Práca zo súborovým systémom
Popis: Skript demonštruje ako môžete používať funkcie v DLL knižniciach
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 6. júla 2003 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 2 kB)

Názov: Nastavenie ikony aplikácie
Popis: Nastavenie ikony hlavného okna + bonus: 22 ikon (znakov českých miest)
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 6. júla 2003 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 13 kB)

Názov: Vytvorenie katalógu priestorových dát
Popis: Vytvorí katalóg priestorových dát zo všetkých tém zvoleného zobrazenia
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 23. novembra 2003 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 2 kB)

Názov: Priestorový výber geoprvkov témy
Popis: Vyberie geoprvky témy inou témou (len body a polygóny)
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 26. novembra 2003 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 2 kB)

Názov: Intervalová legenda zo stupňovaným symbolom
Popis: Vytvorí legendu zo stupňovaným symbolom (len body a línie)
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 6. decembra 2003 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 3 kB)

Názov: Súhrn tabuľky
Popis: Vytvorí súhrnnú tabuľku podľa hodnôt v poli zdrojovej tabuľky
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 7. decembra 2003 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 3 kB)

Názov: Synchronizácia dát medzi DBMS a shapefile
Popis: Skript vloží dáta z DBMS do shapefile. Môžete ho použiť pre aktualizáciu atribútov ve shapefile pri každom otvorení projektu.
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 12. januára 2005 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 2 kB)

Názov: Zmenšenie počtu jedinečných symbolov
Popis: Skritpt zmenší počet symbolov použitých v legende jedinečných symbolov.
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 2. apríla 2005 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 2 kB)

Názov: Zapísanie indexu alebo čísla záznamu do tabuľky
Popis: Skript zapíše index alebo poradové číslo každého záznamu do novo vytvoreného číselného poľa.
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 30. júla 2005 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 1 kB)

Názov: Vytváranie pyramíd
Popis: Skript vytvorí pyramídy všetkým vhodným témam nahraným v zobrazení.
Autor: Zdeněk Machek Typ: Skript
Uverejnené: 18. júna 2006 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 1 kB)

Názov: Zlučovanie shapefile
Popis: Skript zlúči všetky aktívne shapefile v zobrazení do jedného.
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 18. júna 2006 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 3 kB)

Názov: Posun shapefile
Popis: Skript posune shapefile.
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 22. februára 2011 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 2 kB)

Názov: Generalizácia čiarového shapefile
Popis: Skript generalizuje čiarové shapefile.
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 18. novembra 2018 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 2 kB)

Názov: Prevod geoprvků na grafiku
Popis: Skript prevedie geoprvky shapefile na grafické poznámky.
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 2. december 2020 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 3 kB)

Názov: Vyznačenie smeru polyline
Popis: Skript vyznačí smer línií a ich častí.
Autor: vývojový tým Kristíny-GIS Typ: Skript
Uverejnené: 30. júna 2021 Jazyk: Česky
Stiahnuť príklad – (veľkosť pre stiahnutie 3 kB)