Skrypty

Tytuł: Zastąpienie tekstu w skryptach
Opis: Skrypt do zastępowania wszystkich wystąpień określonego łańcuch znaków we wszystkich skryptach bieżącego projektu
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 6 kwiecień 2003 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 1 kB)

Tytuł: Obliczenia długości i powierzchni obiektów
Opis: Skrypt wylicza obwody i powierzchnie obszarów oraz długości linii
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 20 kwiecień 2003 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 2 kB)

Tytuł: Eksport warstwy punktowej do tabeli dBase
Opis: Skrypt zapisuje współrzędne, wartości M i atrybuty punktów do tabeli
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 20 kwiecień 2003 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 2 kB)

Tytuł: Tworzenie wykresu na podstawie tabeli
Opis: Tworzenie wykresu w Microsoft Excel używając "dynamic data exchange" (DDE)
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 11 maj 2003 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 3 kB)

Tytuł: Praca z systemem plików
Opis: Skrypt demonstruje jak można używać funkcji z bibliotek DLL systemu Windows
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 6 lipiec 2003 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 2 kB)

Tytuł: Ustalanie ikony aplikacji
Opis: Ustala ikonę głównego okna
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 6 lipiec 2003 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 13 kB)

Tytuł: Tworzenie katalogu danych przestrzennych
Opis: Tworzy katalog danych przestrzennych ze wszystkich warstw na wybranej mapie
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 23 listopad 2003 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 2 kB)

Tytuł: Wybór przestrzenny za pomocą warstwy
Opis: Dokonuje selekcji obiektów w warstwie za pomocą innej warstwy (tylko punkty i obiekty obszarowe)
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 26 listopad 2003 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 2 kB)

Tytuł: Tworzenie legendy z przedziałami i stopniowanymi symbolami
Opis: Tworzy legendę ze stopniowanymi symbolami (tylko punkty i linie)
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 6 grudzień 2003 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 3 kB)

Tytuł: Podsumowanie tabeli
Opis: Tworzy tabelę z podsumowaniem wartości z określonego pola tabeli źródłowej
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 7 grudzień 2003 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 2 kB)

Tytuł: Synchronizacja danych pomiędzy bazą danych a plikiem Shapefile
Opis: Skrypt wstawia dane z bazy danych do pliku Shapefile. Może być użyty w celu każdorazowej aktualizacji atrybutów pliku Shapefile w czasie otwierania projektu
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 12 styczeń 2005 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 2 kB)

Tytuł: Redukcja liczby unikalnych symboli
Opis: Skrypt redukuje liczbę symboli używanych w czasie klasyfikacji warstwy
Autor: Zespół Krystyny-GIS Typ: Skrypt
Opublikowany: 2 kwiecień 2005 Język: angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 2 kB)

Tytuł:Zapis numeru rekordu lub indeksu w tabeli
Opis:Skrypt zapisuje indeks lub numer rekordu w nowym polu numerycznym.
Autor:Zespół Krystyny-GISTyp:Skrypt
Opublikowany:30 lipca 2005Język:angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 1 kB)

Tytuł:Tworzenie piramid
Opis:Skrypt tworzy piramidy dla wszystkich warstw rastrowych.
Autor:Zdenek MachekTyp:Skrypt
Opublikowany:18 czerwca 2006Język:angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 1 kB)

Tytuł:Łączenie warstw wektorowych
Opis:Skrypt łączy wszystkie aktywne warstwy wektorowe w wybranym widoku.
Autor:Zespół Krystyny-GISTyp:Skrypt
Opublikowany:18 czerwca 2006Język:angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 3 kB)

Tytuł:Move shapefile
Opis:Script moves shapefile.
Autor:Zespół Krystyny-GISTyp:Skrypt
Opublikowany:22 lutego 2011Język:angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 2 kB)

Tytuł:Generalize line shapefile
Opis:Script generalizes line shapefile.
Autor:Zespół Krystyny-GISTyp:Skrypt
Opublikowany:18 listopada 2018Język:angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 2 kB)

Tytuł:Convert Features To Graphics
Opis:Script convert features of shapefile to graphic notes.
Autor:Zespół Krystyny-GISTyp:Skrypt
Opublikowany:2 grudnia 2020Język:angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 3 kB)

Tytuł:Marking direction of polylines
Opis:Script marks the direction of polylines and their parts in shapefile.
Autor:Zespół Krystyny-GISTyp:Skrypt
Opublikowany:30 czerwca 2021Język:angielski
Ściągnij przykład – (rozmiar: 3 kB)