Pobieranie

Krystyna-GIS – pobieranie
Stąd można pobrać najnowsze wersje oprogramowania Krystyna-GIS i dokumentacji. Zmieniając język zmieniasz również wersję językową pobieranych plików.

Przeglądarka Krystyna-GIS 1.5 – (rozmiar: 1.85 MB)

Kompilacja:1.191226
Wydanie:27 grudnia 2019
Status:Freeware
Język:polski

Krystyna-GIS 5.1 – (rozmiar: 8.22 MB)

Kompilacja:5.220130
Wydanie:4 lutego 2022
Status:Shareware – wymagana opłata aktywacyjna (więcej informacji)
Język:polski

Niektóre z cech obecnych tylko w Krystyna-GIS 5.1:
Edycja i tworzenie własnych danych wektorowych
Tworzenie buforów wokół obiektów i selekcja z wykorzystaniem warunku odległości
Nowe metody klasyfikacji w czasie tworzenia map tematycznych zawierające wykresy
Definicje warstw
Obsługa formatu DXF
Obsługa formatów wektorowych KML i GPX
Obsługa formatów PNG i GIF
Obsługa formatu ECW
Obsługa formatów MrSID i JPEG2000
Obsługa formatu Intergraph Raster File
Deweloperzy mogą tworzyć własne rozszerzenia do obsługi formatów wektorowych i rastrowych
Nowe symbole punktowe
Nowe symbole liniowe
Nowe symbole wypełnienia
Lepsza obsługa wykonywania krokowego skryptów
Możliwość przyłączania skryptów do własnych pozycji menu
Obsługa piramid w celu przyśpieszenia dostępu do obszernych danych rastrowych
Obsługa przeźroczystości i przeźroczystego koloru dla warstw rastrowych
Obsługa pracy z mapami dostępnymi on-line za pomocą usług zdalnego dostępu (web services)
Wielokrotne etykiety, obrót etykiet, rozmiar etykiet w jednostkach mapy
Symbole punktowe jako TTF
Narzędzie do usuwania etykiet
Wsparcie dla róznych układów odniesienia i projekcji geograficznych
Nowy rodzaj dokumentu obsługującego wykresy
Nowy rodzaj dokumentu do tworzenia i drukowania opracowań mapowych
Wspieranie kopiowania dokumentów, warstw, rekordów tabel, obiektów kompozycji przy pomocy schowka systemowego
Bardziej kompleksowa funkcja identyfikacji obiektów na mapie
Możliwość tworzenia grup warstw w widoku mapy
Halo dla etykiet tekstowych na mapie
Podpora dla formatu GML (Geography Markup Language)
Możliwość ustawienia widoczności i aliasu pól tabeli
Możliwość rysowania obiektów graficznych (nie-geograficznych) i tekstowych na mapie
Możliwość automatycznego wypełniania wartości pól w tabeli z wartością zdefiniowaną przez użytkownika
Konwersja strony kodowej w tabelach i shapefile
Zabarwienie słów kluczowych, komentarzy, ciągów znaków i nazw klas w edytorze skryptów
Narzędzie służące do kopiowania właściwości obiektów w kompozycji

Dokumentacja publicznego interfejsu rozszerzeń obsługujących dane wektorowe – (rozmiar: 264 kB)
Wersja dokumentu:1.1 / kwiecień 2021
Wydanie:marzec 2009
Język:angielski

Dokumentacja publicznego interfejsu rozszerzeń obsługujących dane rastrowe – (rozmiar: 307 kB)
Wersja dokumentu:1.2 / marzec 2021
Wydanie:marzec 2009
Język:angielski

Dokumentacja publicznego interfejsu rozszerzeń do obsługi usług zdalnego dostępu (ang. web services) – (rozmiar: 246 kB)
Wersja dokumentu:1.0 / marzec 2021
Wydanie:październik 2005
Język:angielski

Po pobraniu przeglądarki Krystyny-GIS prosimy o zarejestrowanie się. Zarejestrowani użytkownicy zyskują następujące możliwości:
Możesz pytać nas o rozwiązanie problemów związanych z Krystyną-GIS
Otrzymujesz informacje o aktualizacjach Krystyny-GIS
Otrzymujesz informacje o naszych nowych produktach

Uwaga: Pobierając jakiekolwiek oprogramowanie Krystyna-GIS oświadczasz że nie jesteś mieszkańcem jakiegokolwiek kraju na który zgodnie z prawem: Kanady, USA lub Wielkiej Brytanii nałożone są restrykcje eksportowe na oprogramowanie.