Co to jest Krystyna-GIS

Krystyna-GIS to przydatne i łatwe w użyciu narzędzie które zapewnia obsługę informacji geograficznych. Krystyna pozwala na wizualizację, przeglądanie, wyszukiwanie, analizowanie danych przestrzennych. Podstawową zaletą Krystyny-GIS jest to, że potrafi łatwo wczytać dane tabelaryczne z plików dBASE® oraz dane z serwerów bazodanowych. Używając Krystyny-GIS można te dane wyświetlać, wyszukiwać, podsumowywać i rozmieszczać przestrzennie.

Teraz już wiesz, że Krystyna-GIS to aplikacja z dziedziny GIS. Ale co to jest GIS? GIS to niedaleka przyszłość systemów informacyjnych, ponieważ praktycznie każda informacja zawiera lokalizację przestrzenną. Krystyna nie przechowuje map czy obrazów, lecz bazę danych. Koncepcja bazy danych to podstawa GIS i główna różnica pomiędzy GIS a prostym systemem typu “computer mapping”, który potrafi tylko stworzyć dobrze wyglądający obraz. Krystyna to narzędzie typu wyszukaj i pokaż, które potrafi wykonywać wiele zadań z dziedziny analiz przestrzennych i geograficznych baz danych.


Analizuj dane tabelaryczne w sposób przestrzenny

Naszą misją jest tworzenie zaawansowanego, łatwego w użyciu, stabilnego, szybkiego i taniego oprogramowania typu “Desktop GIS” wymagającego minimalnych zasobów sprzętowych. Obecnie dostępne są następujące wersje Krystyny-GIS:
Przeglądarka Krystyna-GIS 1.5 – freeware, zobacz licencję na używanie przeglądarki Krystyna-GIS.
Krystyna-GIS 5.1 – niedrogi shareware, zobacz licencję na używanie Krystyna-GIS.

Krystyna-GIS posiada intuicyjny interfejs użytkownika charakterystyczny dla aplikacji systemu Windows i zawiera własny język skryptowy pozwalający na automatyzację bardziej skomplikowanych zadań. Krystyna-GIS zawiera dokumenty 5 rodzajów: Mapy, Tabele, Wykresy, Kompozycje, Skrypty. Dokument typu Mapa obejmuje wyświetlanie i edycję danych, wyszukiwanie i analizy. Dokument typu Tabela pozwala na wyszukiwanie, analizy i edycję tabel. Dokument typu Wykres jest graficzną prezentacją danych tabelarycznych. Dokument typu Kompozycja jest używany do przygotowywania szablonów wydruków. Używając dokumentu typu Skrypt można zautomatyzować skomplikowane zadania lub tworzyć proste aplikacje.