Nowości

Chciałbyś dowiedzieć się co nowego w świecie Krystyny?
Tutaj możesz znaleźć najnowsze informacje na temat nowych cech oprogramowania Krystyna-GIS, informacje o nowych przykładach aplikacji, skryptów, odnośniki do praktycznych informacji dotyczących używania Krystyny. Możesz tu także znaleźć podstawowe informacje o nowych cechach przyszłych wersji.

Krystyna-GIS wersja 5.0
Pobierz nową wersję Krystyna-GIS. Data publikacji: 27 grudnia 2019.

Przeglądarka Krystyna-GIS wersja 1.5
Pobierz przeglądarkę Krystyna-GIS 1.5 za darmo. Data publikacji: 27 grudnia 2019.

Script for convertion features to graphics
Script converts features of shapefile to graphic notes. Data publikacji: 2 grudnia 2020.

Script for generalization line shapefile
Script generalizes line shapefile. Data publikacji: 18 listopada 2018.

Open Shapefiles from Windows Explorer
Article describes how to associate shapefile with Christine-GIS. Data publikacji: 17 grudnia 2012.

Script for moving shapefile
Script moves all features in shapefile. Data publikacji: 22 lutego 2011.

Synchronizacja zasięgu mapy
Rozszerzenie do Krystyna-GIS. Dostosowanie zasięgu aktywnej mapy do zasięgu innej mapy. Data publikacji: 5 listopada 2018.

Przesuń do współrzędnych
Rozszerzenie do Krystyna-GIS. Przesuwa środek widoku mapy do wybranych współrzędnych. Data publikacji: 5 listopada 2018.

Skrypt do tworzenia piramid
Skrypt tworzy piramidy dla wszystkich warstw rastrowych. Data publikacji: 18 czerwca 2006.

Skrypt do łączenia warstw wektorowych
Skrypt łączy wszystkie aktywne warstwy wektorowe zawierające ten sam typ obiektów do jednej warstwy wynikowej. Wartości wspólnego pola zostaną zachowane. Data publikacji: 18 czerwca 2006.

Rozpowszechnianie własnych map na CD
Ten artykuł opisuje jak stworzyć płytę CD zawierającą własne mapy obsługiwane przez przeglądarkę Krystyna-GIS. Data publikacji: 6 sierpnia 2005.

Użycie Kalkulatora Pola
Ten artykuł zawiera przydatne informacje na temat Kalkulatora Pola, łącznie z kilkoma przykładami. Data publikacji: 1 sierpnia 2005.

Krystyna-GIS wersja 5.1
Nowa wersja Krystyna-GIS ukaże się wiosną 2021 i będzie zawierała wiele nowych funkcji. Najważniejsze z nich to:
Będzie można dodać ikony do menu Rozszerzenia
Możliwość użycia atrybutów numerycznych dla etykiet podczas eksportowania shapefile do DXF
Możliwość przeglądania aktualnej lokalizacji na maps.google.com lub mapy.cz
Możliwość ustawienia rotacji tekstu notatki graficznej
Możliwość konwersji etykiet i elementov mapy na notatki graficzne