Nowości

Chciałbyś dowiedzieć się co nowego w świecie Krystyny?
Tutaj możesz znaleźć najnowsze informacje na temat nowych cech oprogramowania Krystyna-GIS, informacje o nowych przykładach aplikacji, skryptów, odnośniki do praktycznych informacji dotyczących używania Krystyny. Możesz tu także znaleźć podstawowe informacje o nowych cechach przyszłych wersji.

Krystyna-GIS wersja 5.1
Pobierz nową wersję Krystyna-GIS. Data publikacji: 9 kwietnia 2021.

Przeglądarka Krystyna-GIS wersja 1.5
Pobierz przeglądarkę Krystyna-GIS 1.5 za darmo. Data publikacji: 27 grudnia 2019.

Script for convertion features to graphics
Script converts features of shapefile to graphic notes. Data publikacji: 2 grudnia 2020.

Script for generalization line shapefile
Script generalizes line shapefile. Data publikacji: 18 listopada 2018.

Open Shapefiles from Windows Explorer
Article describes how to associate shapefile with Christine-GIS. Data publikacji: 17 grudnia 2012.

Script for moving shapefile
Script moves all features in shapefile. Data publikacji: 22 lutego 2011.

Synchronizacja zasięgu mapy
Rozszerzenie do Krystyna-GIS. Dostosowanie zasięgu aktywnej mapy do zasięgu innej mapy. Data publikacji: 5 listopada 2018.

Przesuń do współrzędnych
Rozszerzenie do Krystyna-GIS. Przesuwa środek widoku mapy do wybranych współrzędnych. Data publikacji: 5 listopada 2018.

Skrypt do tworzenia piramid
Skrypt tworzy piramidy dla wszystkich warstw rastrowych. Data publikacji: 18 czerwca 2006.

Skrypt do łączenia warstw wektorowych
Skrypt łączy wszystkie aktywne warstwy wektorowe zawierające ten sam typ obiektów do jednej warstwy wynikowej. Wartości wspólnego pola zostaną zachowane. Data publikacji: 18 czerwca 2006.

Rozpowszechnianie własnych map na CD
Ten artykuł opisuje jak stworzyć płytę CD zawierającą własne mapy obsługiwane przez przeglądarkę Krystyna-GIS. Data publikacji: 6 sierpnia 2005.

Użycie Kalkulatora Pola
Ten artykuł zawiera przydatne informacje na temat Kalkulatora Pola, łącznie z kilkoma przykładami. Data publikacji: 1 sierpnia 2005.