Licence Kristýna-GIS Prohlížečka

Licenční ujednání:

Toto je licenční ujednání nikoliv kupní smlouva. Souhlas s tímto licenčním ujednáním dává koncovému uživateli (Majiteli licence) práva k užívání software Kristýna-GIS Prohlížečka (tento software).

PŘÍPUSTNÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ
Tento software je poskytován jako freeware. Majitel licence smí instalovat tento software na stálé paměťové zařízení na počítačovém systému(ech) a/nebo na konkrétní počítačové síti. Majitel licence smí používat tento software bez licenčního poplatku na počítačovém systému(ech) a/nebo na počítačové síti pro jakýkoliv účel, včetně bezplatné distribuce s komerčními produkty.

NEPŘÍPUSTNÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ
Majitel licence nesmí tento software prodávat nebo pronajímat za finanční úplatu. Majitel licence nesmí provádět zpětnou analýzu, dekompilovat, deasemblovat či se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód tohoto software a/nebo formátu dat. Majitel licence nesmí vymazat nebo zakrývat označení autorských práv.

ZÁRUKA
Tento software je poskytován ‚tak jak je‘, bez jakékoliv záruky. Výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené užitím tohoto software.

UPOZORNĚNÍ: Tento software je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami.

Copyright © 1998 – 2021 Josef Genserek