Licencja przeglądarka Krystyna-GIS

Umowa licencyjna na używanie przeglądarki Krystyna-GIS:

To jest umowa licencyjna, a nie umowa sprzedaży. Akceptacja tej umowy licencyjnej daje użytkownikowi (Licencjobiorcy), prawo do używania oprogramowania Krystyna-GIS (to oprogramowanie).

DOZWOLONE SPOSOBY UŻYWANIA
To oprogramowanie jest dostarczane jako freeware. Licencjobiorca może zainstalować to oprogramowanie na stałym urządzeniu(-ach) do przechowywania danych i/lub określonej sieci komputerowej (bądź sieciach komputerowych). Licencjobiorca może używać tego oprogramowania bez opłat licencyjnych w systemie(-ach) komputerowym(-ych) i/lub określonej(-ych) sieci(-ach) komputerowej(-ych) w dowolnym celu, włączając w to brak opłat za rozpowszechnianie w celach edukacyjnych oraz brak opłat za rozpowszechnianie wraz z niekomercyjnymi lub komercyjnymi produktami i rozwiązaniami.

NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYWANIA
Licencjobiorca nie może sprzedawać, wynajmować lub wydzierżawiać tego oprogramowania. Licencjobiorca nie może odtwarzać, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy niniejszego oprogramowania i/lub formatów danych. Licencjobiorca nie może usuwać ani ukrywać żadnych zapisów dotyczących zastrzeżeń prawnych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
To oprogramowanie jest dostarczane ‘takie jakie jest’, bez jakiejkolwiek gwarancji. W żadnym przypadku autor nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania tego oprogramowania.

UWAGA: To oprogramowanie jest chronione przez prawo autorskie i postanowienia międzynarodowe.

Copyright © 1998 – 2021 Josef Genserek