Licencia Kristína-GIS Prehliadačka

Licenčná zmluva:

Toto je licenčná zmluva v žiadnom prípade to nie je kúpna zmluva. Súhlas s touto licenčnou zmluvou dáva koncovému užívateľovi (Majiteľovi licencie) práva k používaniu software Kristína-GIS Prehliadačka (tento software).

PRÍPUSTNÉ SPÔSOBY POUŽITIA
Tento software je poskytovaný ako freeware. Majiteľ licencie môže inštalovať tento software na stále pamäťové zariadenie na počítačovom systéme(och) a/alebo na konkrétnej počítačovej sieti. Majiteľ licencie môže používať tento software bez licenčného poplatku na počítačovom systéme(och) a/alebo na počítačovej sieti pre akýkoľvek účel, vrátane bezplatnej distribúcie s komerčnými produktmi.

NEPRÍPUSTNÉ SPÔSOBY POUŽITIA
Majiteľ licencie nesmie tento software predávať alebo prenajímať za finančnú úplatu. Majiteľ licencie nesmie prevádzať spätnú analýzu, dekompilovať, deasemblovať či sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód tohto software a/alebo formátu dát. Majiteľ licencie nesmie vymazať alebo zakrývať označenie autorských práv.

ZÁRUKA
Tento software je poskytovaný ‘tak ako je’, bez akejkoľvek záruky. Výrobca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené použitím tohto software.

UPOZORNENIE: Tento software je chránený autorskými právami a medzinárodnými dohodami.

Copyright © 1998 – 2021 Josef Genserek