Novinky

Chcete vedieť čo je nové vo svete Kristíny?
Tu môžete nájsť najnovšie informácie o nových funkciách a vlastnostiach Kristíny-GIS, o nových príkladoch užívateľských aplikáciách a skriptoch alebo odkazy na nové praktické informácie použitia Kristíny. Tu môžete tiež nájsť základné informácie o vlastnostiach budúcich verzií.

Kristína-GIS verzia 5.1
Stiahnite si novú verziu programu Kristína-GIS. Uvoľnené 4. februára 2022.

Kristína-GIS Prehliadačka verzia 1.5
Stiahnite si zadarmo program Kristína-GIS Prehliadačka 1.5. Uvoľnené 27. decembra 2019.

Vyznačenie smeru polyline
Skript vyznačí smer línií a ich častí. Zverejnené 30. júna 2021.

Konverzia geoprvků na grafiku
Skript prevedie geoprvky shapefile na grafické poznámky. Zverejnené 2. decembra 2020.

Skript pre generalizaciu čiarového shapefile
Tento skript generalizuje čiarové shapefile. Zverejnené 18. novembra 2018.

Otváranie shapefile z prieskumníka Windows
Článok popisuje ako asociovať shapefile s Kristínou-GIS. Zverejnené 17. decembra 2012.

Skript pre posun shapefile
Tento skript posunie všetky prvky v shapefile o zadanú vzdialenosť. Zverejnené 22. februára 2011.

Prvé rande s Kristínou aneb ako na to
Príloha k diplomovej práci Barbory Hladišové “Metodika pre tvorbu bezešvého územného plánu”, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. Dokument obsahuje popis najzákladnejších funkcií programu Kristína-GIS Prehliadačka. Zverejnené 28. aprila 2009.

Synchronizácia mapového výrezu
Rozšírenie Kristíny-GIS. Zmení mapový rozsah aktivného zobrazenia podľa mapového rozsahu iného zobrazenia. Zverejnené 5. novembra 2018.

Posun na súradnice
Rozšírenie Kristíny-GIS pre posun stredu zobrazenia na zvolené súradnice. Zverejnené 5. novembra 2018.

Skript pre vytváranie pyramíd
Tento skript vytvorí pyramídy u všetkých vhodných rastrových tém, ktoré sú nahrané vo zvolenom zobrazení. Zverejnené 18. júna 2006.

Skript pre zlučovanie shapefile
Tento skript zlúči všetky aktívne shapefile rovnakého geometrického typu do jedného výsledného shapefile. Hodnoty spoločných atribútových polí budú zachované. Zverejnené 18. júna 2006.

Distribúcia Vašich máp na CD
Tento článok obsahuje popis ako môžete distribuovať Vaše mapy na CD s použitím programu Kristína-GIS Prehliadačka. Zverejnené 6. augusta 2005.

Použitie dialógu Vypočítať hodnotu poľa
Tento článok obsahuje užitočné informácie o výpočte hodnôt poľa vrátane niekoľkých základných príkladov. Zverejnené 1. augusta 2005.

Kristína-GIS verzia 6.0
Ďaľšia verzia Kristíny-GIS bude uvoľnená na jar roku 2025 a bude mať veľa nových vlastností. Tu je prehľad tých najdôležitejších:
Nový editačný nástroj pre kreslenie obdĺžnika
Počas editácie shapefile budete môcť svoju prácu zálohovať
Nástroj na meranie uhlov
Podpora formátu geoJSON
Podpora geodatabázy PostGIS
Podpora zápisu geometrie pomocou WKT (Well-know text) a WKB (Well-know binary)
Podpora nástroje pre offline úpravy OpenStreetMap
Budete môcť otáčať a vyhladzovať prvky shapefile
Preddefinované mierky pre zväčšovanie a zmenšovanie mapy
Nový typ legendy – hustota bodiek
Budete môcť zmeniť šírku a počet desatinných miest atributového poľa