Príklady

Niekoľko príkladov skriptov a aplikácií pre Kristínu-GIS
Tu si môžete stiahnuť niekoľko vzorových skriptov a projektov pre Kristínu-GIS. Všetky príklady je možné použiť bez obmedzenia, môžete ich rozšíriť alebo prispôsobiť podľa svojich potrieb. Keď vytvoríte užitočný skript alebo aplikáciu, môžete ju poslať na adresu sample@christine-gis.com, a publikovať tu.