GIS je systém, ktorý kombinuje vizuálne geografické informácie — teda mapy — so sofistikovanými počítačovými aplikáciami dávajúc Vám nástroje pre prácu a analýzu týchto informácií. Podobne ako tradičné papierové mapy, GIS mapy nám sprostredkovávajú obrazom naše mestá, krajiny, a štáty, pomocou obvyklých geografických informácií ako sú politické hranice, cesty, alebo vodné plochy. Ale namiesto konceptu bežných papierových máp, ktoré zobrazujú informácie len graficky, GIS uchováva podstatne viac informácií o mapových prvkoch v oddelenej databáze. Takže GIS mapy Vám dávajú možnosť presne definovať požiadavky pri vyhľadávaní geografických informácií.

Kristína-GIS ponúka základnú funkcionalitu GIS, ktorú budete potrebovať k práci s geografickými údajmi. Používanie Kristíny-GIS vyžaduje:
PC s MS Windows 7 alebo vyšším
24 MB voľného miesta na disku
Chuť robiť GIS s Kristínou

Základné charakteristiky Kristíny-GIS:
Prehliadačka Kristína-GIS je freeware, plná verzia je veľmi lacný shareware
Pracuje v prostredí Windows 7 a vyššie
Rýchlosť, štíhlosť, stabilita