Stiahnutie

Kristína-GIS – centrum sťahovania
Tu si môžete stiahnuť poslednú verziu programov Kristína-GIS a dostupnú dokumentáciu. Zmenou jazyka stránok zmeníte tiež jazykovú verziu súborov, ktoré budete sťahovať.

Kristína-GIS Prehliadačka 1.5 – (veľkosť pre stiahnutie 1.86 MB)

Verzia zostavenia: 1.191226
Uvoľnené: 27. decembra 2019
Status: Freeware
Jazyk: Slovenčina

Kristína-GIS 5.1 – (veľkosť pre stiahnutie 8.27 MB)

Verzia zostavenia: 5.220130
Uvoľnené: 4. februára 2022
Status: Shareware – je vyžadovaný aktivačný poplatok (viac informácií)
Jazyk: Slovenčina

Niektoré vlastnosti podporované len Kristínou-GIS verzie 5.1:
Editácia a vytváranie vlastných vektorových dát
Vytváranie obalových zón a priestorové výbery pomocou vzdialeností
Nové klasifikačné metódy pre tematické mapovanie vrátane kartodiagramov
Definičné podmienky témy
Podpora pre formát DXF
Podpora formátov KML a GPX
Podpora pre rastrové formáty PNG a GIF
Podpora pre rastrový formát ECW
Podpora pre rastrové formáty MrSID a JPEG2000
Podpora formátu Intergraph Raster File
Vývojári môžu vytvoriť vlastný plug-in a rozšíriť tak škálu vektorových a rastrových formátov
Nové bodové symboly
Nové čiarové symboly
Nové symboly výplní
Lepšia podpora pre ladenie skriptov
Môžete pripojiť skripty k užívateľským položkám ponuky
Vytváranie a použitie pyramíd pre zrýchlenie vykresľovania rozsiahlych rastrových dát
Podpora priesvitnosti a priehľadnej farby pre rastrové dáta
Podpora pre zobrazovanie máp, ktoré sú poskytované webovou službou
Viacnásobné popisy, natočenie popisov, veľkosť popisu v mapových jednotkách
TTF symboly pre bodové značky
Nástroj na mazanie popisov
Podpora súradných systémov a geografických projekcií
Nový typ dokumentu pre zobrazenie grafov
Nový typ dokumentu pre tvorbu a tlač mapových kompozícií
Podpora kopírovania dokumentov, tém, záznamov v tabuľke a objektov vo výkrese pomocou zásobníku
Vylepšená funkcia indetifikácie mapových prvkov
Možnosť vytvárať skupiny tém v zobrazení
Aureola pre textové popisky v mape
Podpora formátu GML (Geography Markup Language)
Možnosť nastaviť viditeľnosť a alias polia v tabuľke
Môžete kresliť grafiku a vkladať texty do mapy
Možnosť automatického vyplnenia hodnoty poľa v tabuľke užívateľsky definovanou hodnotou
Konverzia kódových stránok v tabuľkách a shapefile
Farebné odlíšenie kľúčových slov, komentárov, názvov tried a reťazcov vo skriptovom editore
Nástroj pre kopírovanie vlastností objektov vo výkrese

Špecifikácia verejného rozhrania zásuvných modulov pre vektorové formáty – (veľkosť pre stiahnutie 343 kB)
Verzia:1.1 / marec 2021
Uvoľnené:marec 2009
Jazyk:Čeština

Špecifikácia verejného rozhrania zásuvných modulov pre rastrové formáty – (veľkosť pre stiahnutie 347 kB)
Verzia:1.2 / marec 2021
Uvoľnené:marec 2009
Jazyk:Čeština

Špecifikácia verejného rozhrania zásuvných modulov pre mapové služby – (veľkosť pre stiahnutie 316 kB)
Verzia:1.0 / marec 2021
Uvoľnené:október 2005
Jazyk:Čeština

Po stiahnutí niektorého programu Kristína-GIS sa môžete zaregistrovať ako užívateľ Kristíny-GIS. Registráciou získate nasledujúce výhody:
Môžete sa nás opýtať na riešenie Vašich problémov s Kristínou-GIS
Budete dostávať podrobné informácie o aktualizáciách Kristíny-GIS
Budete dostávať informácie o našich nových produktoch

Poznámka: Stiahnutím niektorého z programov Kristína-GIS potvrdzujete, že nie ste občanom niektorej zo zemí na ktoré Kanada, USA alebo UK zaviedlo obmedzenie na export software.