Čo je Kristína-GIS

Kristína-GIS je užitočný, jednoducho použiteľný nástroj, ktorý prináša geografické informácie na Váš stôl. Kristína Vám umožní zobrazovať, skúmať, dopytovať sa a analyzovať údaje priestorovo. Kľúčovou vlastnosťou Kristíny-GIS je jednoduchosť načítavania tabelárnych dát, ako dBASE® súbory a dáta z databázových serverov. Použitím Kristíny-GIS môžete zobrazovať, dopytovať sa, sumarizovať a organizovať tieto údaje geograficky.

Teraz viete, že Kristína-GIS je vlastne aplikáciou geografického informačného systému. A čo je GIS? GIS je blízka budúcnosť informačných systémov, pretože prakticky každá informácia má priestorové umiestnenie. Kristína nepracuje z mapou ako obrázkom – miesto toho pracuje z mapou ako databázou. Databázové pojatie je pre GIS typické a predstavuje hlavný rozdiel medzi GIS a kresliacimi alebo mapovacími systémami, ktoré môžu len produkovať dobrý grafický výstup. Kristína-GIS je zobrazovací a dotazovací nástroj, ktorý môže vykonávať mnoho úloh, ktoré vyžadujú priestorové analýzy geografických databáz.


Analyzujte svoje tabuľkové údaje priestorovo

Našim cieľom je vytvoriť úplný, jednoducho použiteľný, stabilný, rýchly a lacný desktopový GIS software s minimálnymi nárokmi na hardware. Teraz sú k dispozícii dve varianty Kristíny-GIS:
Kristína-GIS prehliadačka 1.5 – freeware, viď licencia pre používanie programu Kristína-GIS prehliadačka.
Kristína-GIS 5.1 – lacný shareware, viď licencia pre používanie programu Kristína-GIS.

Kristína-GIS je navrhnutá s intuitívnym užívateľským rozhraním a obsahuje vlastné skriptovacie rozhranie pre automatizáciu dlhých úloh. Kristína-GIS obsahuje päť typov dokumentov: zobrazenie, tabuľky, grafy, výkresy a skripty. Dokument zobrazenie umožňuje vykresľovanie geografických dát, dopyty, editáciu a analýzy. Dokument tabuľka dovoľuje dopytovať sa, analyzovať a editovať tabuľky. Dokument graf umožňuje grafické zobrazenie tabuľkových dát. Dokument výkres je používaný na prípravu výstupnej tlačovej kompozície. Použitím skriptových dokumentov môžete automatizovať opakované výpočty alebo vytvárať jednoduché aplikácie.