Dokument typu Wykres

Wykres jest graficzną reprezentacją danych tabelarycznych, za pomocą której można uzyskać dodatkowe reprezentacje graficzne atrybutów związanych z obiektami graficznymi. Wykres zawiera odniesienie do danych z tabeli zawartej w projekcie oraz parametry wpływające na wygląd wykresu. Wykres jest obiektem dynamicznym, co oznacza że zmiany w tabeli atrybutów powodują automatyczną zmianę wykresu. Te same dane tabelaryczne mogą być wykorzystywane w wielu wykresach. Różne wykresy prezentujące dane mogą być tworzone dla różnych zastosowań. Wykresy mogą być używane do efektywnej prezentacji, porównywania i pobierania danych przestrzennych i zawartości tabel.

Wykres kolumnowy
Wykres słupkowy
Wykres kołowy
Wykres liniowy
Wykres punktowy (XY)
Wykres warstwowy
Eksportowanie i drukowanie wykresów i tak dalej…


Dokument typu Wykres