Dokument graf

Graf je grafické zobrazenie tabuľkových dát, ktoré prinášajú rozšírenú vizuálnu reprezentáciu atribútov asociovaných s geografickými prvkami. Graf používa dáta z tabuľky vo Vašom projekte a definuje ako budú zobrazené. Graf je dynamický, takže odráža aktuálny stav dát v tabuľke. Rovnaké tabuľkové údaje môžu byť zobrazené niekoľkými grafmi. Pre rozdielne účely môžu byť nad rovnakými údajmi vytvorené rôzne grafy. Graf môžete použiť pre efektné zobrazenie a porovnanie Vašich geografických a tabuľkových dát.

Stĺpcový graf
Pruhový graf
Výsečový graf
Spojnicový graf
XY bodový graf
Skladaný graf
Export a tlač grafu, atď…


Dokument graf