Dokument výkres

Výkres je používán na přípravu výstupní tiskové kompozice z Kristýny-GIS. Výkres definuje jaká data budou použita pro výstup a jak budou zobrazena. Výkres také poskytuje standardní grafické nástroje a operace. Tato grafika je kreslena pomocí kreslících nástrojů obsahujících body, čáry, polygony, obdélníky a kružnice. Výkres také obsahuje objekty z prostředí Kristýny-GIS. Zejména jsou to rámce obsahující zobrazení, grafy, tabulky a další objekty jako například legendy a měřítkové pruhy. Výkres můžete vytisknout nebo exportovat do několika formátů pro použití v jiných programech.

Zvětšování/zmenšování, posun výkresu
Přichytávání k mřížce, vodícím linkám a objektům
Zarovnávání objektů
Změna pořadí objektů
Seskupování objektů
Export a tisk výkresu, atd…


Dokument výkres