Dokument výkres

Výkres je používaný na prípravu výstupnej tlačovej kompozície z Kristíny-GIS. Výkres definuje, aké údaje budú použité pre výstup a ako budú zobrazené. Výkres tiež poskytuje štandardné grafické nástroje a operácie. Táto grafika je kreslená pomocou kresliacich nástrojov obsahujúcich body, čiary, polygóny, obdĺžniky a kružnice. Výkres tiež obsahuje objekty z prostredia Kristíny-GIS. Sú to najmä rámce obsahujúce zobrazenia, grafy, tabuľky a ďalšie objekty, ako napríklad legendy a mierkové pruhy. Výkres môžete vytlačiť alebo exportovať do niekoľkých formátov pre použitie v iných programoch.

Zväčovanie/zmenšovanie, posun výkresu
Prichytávanie k mriežke, vodiacim linkám a objektom
Zarovnávanie objektov
Zmena poradia objektov
Zoskupovanie objektov
Export a tlač výkresov, atď…


Dokument výkres