Dokument tabulka

Tabulky Vám dovolují pracovat s daty z tabelárních datových zdrojů. Můžete načítat data z většiny datových zdrojů ve vaší organizaci. Poté můžete přidat data z těchto tabulek do map a symbolizovat, dotazovat se a analyzovat tato data geograficky.

Můžete přistupovat k atributovým tabulkám témat. Kristýna-GIS automaticky spravuje vazbu mezi tématy a jejich atributovými tabulkami, takže nemusíte načítat tyto tabulky do prostředí Kristýny-GIS odděleně. Když otevřete atributovou tabulku tématu, můžete vybírat prvky v zobrazení výběrem jejich záznamů v tabulce a obráceně.

Třídění a dotazy do tabulky
Editace tabulky
Výběr záznamů v tabulce interaktivně nebo dotazem
Načítání dat přes rozhraní ODBC
Propojování a slučování tabulek
Editace a výběry v atributových tabulkách témat
Tisk tabulek atd…


Dokument tabulka