Dokument Tabela

Tabela pozwala na pracę z danymi tabelarycznymi. Można wciągać dane z prawie każdego źródła danych tabelarycznych dostępnych w twojej organizacji. Następnie możesz dodawać dane z tych tabel do map i wizualizować, wyszukiwać, analizować te dane geograficznie.

Można obsługiwać tabele atrybutów związane z warstwami. Krystyna-GIS automatycznie zarządza relacjami pomiędzy warstwami i ich tabelami atrybutów, nie trzeba więc wczytywać tych tabel oddzielnie. Po otwarciu tabeli skojarzonej z warstwą można dokonywać selekcji na mapie przez zaznaczanie rekordów w tabeli i vice-versa.

Sortowanie i przeszukiwanie tabeli
Edycja tabeli
Selekcja wierszy metodą interaktywną lub poprzez atrybuty
Dostęp do danych poprzez interfejs ODBC
Linkowanie i łączenie tabel
Edycja i selekcja w tabelach atrybutów warstw
Drukowanie tabel i tak dalej…


Dokument Tabela