Dokument tabuľka

Tabuľky Vám dovoľujú pracovať s údajmi z tabelárnych dátových zdrojov. Môžete načítavať údaje z väčšiny dátových zdrojov vo vašej organizácii. Potom môžete pridať údaje z týchto tabuliek do máp a symbolizovať, dotazovať sa a analyzovať tieto údaje geograficky.

Môžete pristupovať k atribútovým tabuľkám témy. Kristína-GIS automaticky upravuje väzbu medzi témami a ich atribútovými tabuľkami, takže nemusíte načítavať tieto tabuľky do prostredia Kristíny-GIS oddelene. Keď otvoríte atribútovú tabuľku témy, môžete vyberať prvky v zobrazení výberom ich záznamov v tabuľke a naopak.

Triedenie a dotazy do tabuľky
Editácia tabuľky
Výber záznamov v tabuľke interaktívne alebo dotazom
Načítavanie dát cez rozhranie ODBC
Prepojovanie a zlučovanie tabuliek
Editácia a výbery v atribútových tabuľkách tém
Tlač tabuliek atď…


Dokument tabuľka