Dokument zobrazení

Zobrazení je interaktivní mapa dovolující zobrazovat, prozkoumávat, dotazovat se a analyzovat geografická data. V zobrazení definujete geografická data, která budou v mapě použita a jejich způsob vykreslení. Zobrazení samo o sobě vlastní data neobsahuje, namísto toho obsahuje odkazy na soubory těchto datových zdrojů.

Zobrazení je tedy vlastně sadou témat. Téma představuje ucelený výčet geografických prvků, které jsou uloženy ve specifickém geografickém datovém zdroji. Jednotlivá témata odkazují na datové zdroje kdekoliv ve vašem systému. Data mohou být na místním nebo síťovém disku. Ze stejného datového zdroje může být odvozeno mnoho témat, ale jedno téma se může odkazovat pouze na jeden datový zdroj.

Posun a zvětšení/zmenšení mapy
Měřítkově závislé vykreslování a popisování mapy
Měření, popis a identifikace mapových prvků
Výběr prvků v mapě interaktivně nebo dle atributů
Klasifikace prostorových dat
Výkonné a vysoce nastavitelné mapové tipy
Podpora souřadných systémů a geografických projekcí
Vytváření a editace prostorových dat
Použití OGC WMS s lokálními daty
Přehledná mapa, export a tisk mapy, atd…


Dokument zobrazení