Dokument Mapa

Mapa to interaktywny dokument który pozwala na wyświetlanie, przeglądanie, wyszukiwanie i analizowanie danych geograficznych. Mapa definiuje dane geograficzne które będą użyte oraz to jak będą wizualizowane, ale nie zawiera samych danych. Zamiast tego mapa zawiera referencje do danych źródłowych.

Mapa to kolekcja warstw. Warstwa reprezentuje zbiór obiektów geograficznych w wybranym źródle danych geograficznych. Każda warstwa wskazuje na znajdujące się gdzieś źródło danych. Dane mogą być na dysku lokalnym lub w sieci. Jedno źródło danych może stanowić podstawę dla wielu warstw, ale pojedyncza warstwa może wskazywać tylko na jedno źródło danych.

Przesuwanie/powiększanie/pomniejszanie mapy
Zależne od skali odrysowywanie mapy i etykietowanie
Pomiary, etykietowanie, identyfikacja obiektów na mapie
Selekcja obiektów na mapie interaktywnie lub poprzez ich atrybuty
Klasyfikacja danych przestrzennych
Efektywne i dostosowywalne wyświetlanie atrybutów jako "tooltipy"
Wsparcie dla układów odniesienia i projekcji geograficznych
Tworzenie i edycja danych przestrzennych
Łączenie map pochodzących z serwisów OGC WMS z danymi lokalnymi
Miniatura mapy, eksport i drukowanie map i wiele innych funkcji…


Dokument Mapa