Dokument zobrazenie

Zobrazenie je interaktívna mapa dovoľujúca zobrazovať, preskúmavať, dopytovať sa a analyzovať geografické údaje. V zobrazení definujete geografické údaje, ktoré budú v mape použité a ich spôsob vykreslenia. Zobrazenie samo o sebe vlastné údaje neobsahuje, namiesto toho obsahuje odkazy na súbory týchto dátových zdrojov.

Zobrazení je teda vlastne súhrnom tém. Téma predstavuje ucelený sled geografických prvkov, ktoré sú uložené v špecifickom geografickom dátovom zdroji. Jednotlivé témy odkazujú na dátové zdroje kdekoľvek vo vašom systéme. Dáta môžu byť na miestnom alebo sieťovom disku. Z rovnakého dátového zdroja môže byť odvodené množstvo tém, ale jedna téma sa môže odkazovať len na jeden dátový zdroj.

Posuv a zväčšenie/zmenšenie mapy
Mierkovo závislé vykresľovanie a popisovanie mapy
Meranie, popis a identifikácia mapových prvkov
Výber prvkov v mape interaktivne alebo podľa atribútov
Klasifikácia priestorových dát
Výkonné a uživateľsky nastaviteľné mapové tipy
Podpora súradných systémov a geografických projekcií
Vytváranie a editácia priestorových dát
Použitie OGC WMS s lokálnymi údajmi
Prehľadná mapa, export a tlač mapy, atď…


Dokument zobrazenie