Distribuce Vašich map na CD

Kristýna-GIS Prohlížečka 1.2 (od sestavení 1.050628) Vám umožňuje šířit spolu s daty Vaše mapové prezentace na CD. Pokud použijete program Kristýna-GIS Prohlížečka, uživatelé budou schopni pracovat s Vaší mapovou prezentací bez nutnosti instalovat jakýkoliv software na jejich počítač. Tento článek popisuje tvorbu takového distribučního CD.

Předtím, než začnete připravovat svou mapovou prezentaci vytvořte na svém pevném disku adresář. Do tohoto adresáře budete postupně ukládat obsah Vašeho distribučního CD. V závěru celý obsah tohoto adresáře vypálíte na CD. V tomto článku je tento adresář nazván cdrom.

Přehled pěti kroků vytvoření Vašeho distribučního CD

 • Zkopírujte Vaši instalaci Kristýny-GIS Prohlížečky do adresáře cdrom
 • Zkopírujte Vaše data do adresáře cdrom
 • Vytvořte projekt s mapovou prezentací
 • Vytvořte soubor autorun.inf
 • Nakonec musíte vypálit obsah adresáře cdrom na CD médium a vše vyzkoušet

  První krok
  Nainstalujte program Kristýna-GIS Prohlížečka na Váš pevný disk. Najděte instalační adresář (pravděpodobně C:\Program Files (x86)\Christine-GIS 1.5) a zkopírujte jej do adresáře cdrom.

  Druhý krok
  V adresáři cdrom vytvořte podadresář, do kterého umístíte data. V tomto článku je tento podadresář nazván data. Zkopírujte všechna data potřebná pro vytvoření prezentace do adresáře data. Pro velké datové sady je doporučeno vytvořit prostorový index (soubory *.six). Poté co nastavíte symboliku dat nebo data klasifikujete můžete tato nastavení uložit do souboru legendy (soubory *.leg). Prostorové indexy a soubory s legendou ukládejte společně s daty.

  Třetí krok
  Spusťte program Kristýna-GIS Prohlížečka, vytvořte Vaší mapovou prezentaci a uložte ji do souboru projektu (projekt.cri) s použitím relativních cest k datům. Váš projekt můžete zdokonalit pomocí následujících dvou skriptů.

 • Níže uvedený skript zobrazí uvítací bitmapu a změní ikonu a titulek programu. Pro správnou funkci si musíte připravit soubor s malou (16×16 pixelů) a velkou (32×32 pixelů) ikonou (icon.ico) a soubor s uvítací bitmapou (banner.bmp). Následující zdrojový kód vložte do skriptového dokumentu nazvaného „O prezentaci“, zkontrolujte syntaxi a nastavte spouštění tohoto skriptu při načítání projektu (v dialogu Vlastnosti projektu).

 • App application;
  application.SetName("Moje prezentace");
  
  MsgBox dlg;
  Number nValue;
  Bool bValue;
  
  ' úplný název souboru s ikonou
  Project proj;
  String sProjDir;
  proj.GetProjDir(sProjDir);
  String sIconFN;
  sIconFN = sProjDir + "\\icon.ico";
  
  ' otevřu dll knihovnu
  DLL myDll;
  myDll.Load("user32.dll", bValue);
  if (!(bValue)); exit; endif;
  
  ' nalezení procedury na načtení ikony ze souboru
  NumberList parameters;
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(1);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(-1);
  myDll.FindProc("LoadImageA", parameters, bValue);
  if (!(bValue)); exit; endif;
  
  ' volání procedury pro načtení ikony ze souboru
  Number hBigIcon hSmallIcon;
  myDll.CallProcNumInt(hBigIcon, 0, sIconFN, 1, 32, 32, 16);
  if (hBigIcon == 0); exit; endif;
  myDll.CallProcNumInt(hSmallIcon, 0, sIconFN, 1, 16, 16, 16);
  if (hSmallIcon == 0); exit; endif;
  
  ' nalezení procedury pro zasílání zpráv oknu
  parameters.Empty();
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(2);
  parameters.Add(-1);
  myDll.FindProc("SendMessageA", parameters, bValue);
  if (!(bValue)); exit; endif;
  
  ' pošlu zprávu, kterou nastavím ikonu programu
  Number hWnd;
  application.GetMainWindowHWND(hWnd);
  myDll.CallProcNumInt(nValue, hWnd, 128, 0, hSmallIcon);
  myDll.CallProcNumInt(nValue, hWnd, 128, 1, hBigIcon);
  
  ' zavřu knihovnu
  myDll.Unload();
  
  ' zobrazním uvítací bitmapu po dobu tří vteřin
  String sBannerFN;
  sBannerFN = sProjDir + "\\banner.bmp";
  dlg.ShowBmp(sBannerFN, 3, FALSE, 2);
  application.Sleep(3);
  
 • Pokud chcete do Vašeho projektu zahrnout také nějaké informace nebo pokyny pro uživatele, vytvořte RTF soubor s informacemi (instructions.rtf) a vložte následující kód do dalšího skriptového dokumentu nazvaného „Informace“.

 • ' úplný název souboru s informacemi
  Project proj;
  String sFN;
  proj.GetProjDir(sFN);
  sFN = sFN + "\\instructions.rtf";
  ' přečtu obsah souboru
  File myFile;
  myFile.Open(sFN, OPEN_EXISTING);
  String sInstructions;
  myFile.Read(sInstructions);
  myFile.Close();
  ' zobrazím informace
  MsgBox dialog;
  dialog.Report(sInstructions, 640, 480);
  
 • Doporučujeme Vám uvedené skripty uzamknout – zabráníte tak uživatelům měnit je. Uživatelé mohou tyto skripty spouštět dvojklikem myši v okně stromového prohlížeče projektu. Vložte následující kód do skriptového dokumentu, zkontrolujte syntaxi a spusťte jej. Poté odstraňte tento skriptový dokument z projektu.

 • Script s;
  s.AttachDoc("O prezentaci");
  s.CloseWithLock();
  s.AttachDoc("Informace");
  s.CloseWithLock();
  
 • Rada: Můžete zobrazovat vlastní Tipy na dnešní den. Nahraďte obsah souboru christine.tip v instalačním adresáři Kristýny-GIS vlastními tipy. Každý řádek v tomto souboru je jeden tip. Maximální délka každého tipu je 320 znaků.

  Čtvrtý krok
  Vytvořte soubor autorun.inf v adresáři cdrom. Windows detekuje vložení CD do mechaniky CD-ROM a může spustit nějakou aplikaci v závislosti na obsahu souboru autorun.inf, který je umístěn na vloženém CD. Doporučený obsah souboru autorun.inf pro Vaší prezentaci je následující.

  [autorun]
  open="Christine-GIS\Christine.exe projekt.cri"
  icon=icon.ico
  

  Pátý krok
  Nakonec vypalte obsah adresáře cdrom na CD médium a vše vyzkoušejte. Když vložíte vypálené CD do mechaniky CD-ROM, spustí se Kristýna-GIS a načte Váš projekt. Při otevírání projektu je spuštěn skript, který zobrazí uvítací bitmapu a změní ikonu a titulek programu.
  Poznámka: Windows mají možnost vypnutí funkce automatického přehrávání. V tomto případě musí uživatelé spustit prezentaci dvojklikem na soubor projektu.


  Dodatek A – Obsah distribučního CD

  Následující obrázek adresářové struktury ukazuje obsah distribučního CD. Všechny skripty v tomto článku přepokládají uvedenou adresářovou strukturu.